இங்கே துலாவு

செவ்வாய், 21 ஜூலை, 2015

யாரோ எழுதிய காகிதம்:

வெள்ளைத்தாலாய் நான் பிரந்தேன்;
எழுதியதும் அவர்கள்;
மதிப்பெண் இட்டதும் அவர்கள்;
தேர்ச்சி என மகிழ்ந்தனர்;
தேரவில்லை என இகழ்ந்தனர்;
எள்ளாம் அழிந்து;
வெள்ளைத்தாலாய் இரந்தேன்.
எள்ளோருமே யாராலோ;
எழுதப்பட்ட காகிதங்கள்.

ஞாயிறு, 12 ஜூலை, 2015

பணக்கார கனவு:

தகதகவெனும் தங்கத்தட்டு;
அன்னார்ந்து பார்க்கவைக்கும்
     அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள்;
எனக்கே

ஞாயிறு, 5 ஜூலை, 2015

வீழ்த்த முடியாத விக்கேட்டால் வீழ்ந்த தமிழகம்!

கடந்த 21-11-2014 22-11-2014 அன்று தமிழகம், கேரல அணிகளுக்கு இடையே பார்வையற்றோருக்கான t20 கிரிக்கேட் தொடர் நடைபெற்றது. 3 போட்டிகள் கொண்ட இத்தொடர் பாலக்காடு விக்டோரியா அரசு
கள்ளூரி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. பார்வையற்றோர் கிரிக்கேட் வரலாற்றில் இத்தொடர் ஒரு மயில்கல். இப்போட்டியின் ஓட்டவிபரங்கள் உடனுக்குடன் crichq என்ற இணையம் வழியாக
தரப்பட்டது! இவர்களே தொடர் நாய

வெள்ளி, 3 ஜூலை, 2015

கோழிக்குழம்புக்கு பின்னால்:

 எத்தனையோ முறை கோழிக்குழம்பு சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் அப்போதெல்லாம் எனது மனம் ஒரு வினாவைகூட எழுப்பியதில்லை?
 நாம் காட்டும் அன்புக்கு
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அன்புகாட்டும் கோழி, ஆடு, போன்றவற்றை விழாக்கள் என்ற போர்வையிலும், க

வியாழன், 2 ஜூலை, 2015

பார்வையற்றோருக்கான விளையாட்டு குரித்த தொடர் பாகம்3:

 முதல் நகர்த்துதலுக்கு பின்னால்:
பார்வை இல்லை என்று தெரிந்த உடன் குழந்தைகளை ஒரு மூலையில் அமர்த்தி விடுகின்றனர்.
அதற்கு சுதந்திரமாய் நகர்வதற்கு அனுமதிகள் மரைமுகமாக மருக்கப்படுகின்றன.
 எழுந்து நடந்தால் ஏதேனும் ஒன்றை தல்லி விட்டு
 உடைத்து விடுவமோ என்ற வினா அவர்களை கட்டுப்படுத்துகிறது.
 எதேனும் தல்லி விட்டாலோ சும்மா அ

புதன், 1 ஜூலை, 2015

ஏன் இங்கு ஈரப்பதம்:

அடிக்கும் மழையில்,
அரைமுழுதும் ஏனங்கள்;
ஓட்டை குடிசையில்;
ஒழுகும் நீரை பிடிக்க.
தண்ணீர் எதுவும்;
தரையில் சிந்தவில்லை;
இருந்தும் தரையில் ஈரப்பதம்;
ஏழைகளின் ஏக்க கண்ணீரால்!