இங்கே துலாவு

செவ்வாய், 26 டிசம்பர், 2017

என் வாழ்வில் 2017

2017-லில் நான் ஏரி அடிச்சிருக்கனா இல்ல அது என்ன ஏரி மிதிச்சிருக்கான்னு பாக்கிற நேரமிது!
மேச ராசி அன்பர்களே: சனி எட்டாம் வீட்டில் இருப்பதால் நீங்க எந்த வீட்டிலும் நிம்மதியாக இருக்கமுடியாது. என்ற
சோசியர்களின் எச்சரிக்கைகளோடே இந்தாண்டு தொடங்கியது. அந்த சோசியர்களுக்குத்தெரியாது அது எள்ளா ஆண்டும் எங்கள் வீட்டிலே இருப்பது.

வெள்ளி, 15 டிசம்பர், 2017

காதல் அட்றாசிட்டிகள்

எங்கள் விடுதியில் காதலிக்க அனுமதி இல்லை என்றாலும்;
காதலோ யார் அனுமதியையும் கேட்காமல் வந்துகொண்டுதான் இருந்தது. அங்கு பலரும் அதன் மாய கரங்களால் ஆட்டு விக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தோம்.
கால ஓட்டத்தில் காட்சிகள் மாறின. ஆனால், நினைவுகளோ நிலைத்துவிட்டன.
 6-ஆம் வகுப்புப் படிக்கும் போதெள்ளாம் எங்கள் வகுப்பில் அமைதியாகத்
தான் இருப்பேன்.
நொண்டிச்சாமி, வேலுச்சாமி, பாண்டிமல்லையன், காலிரத்தினம் என
பயல்கள் பட்டாலம், அந்த பொன்னோட மனதில் முட்டி மோதி இடம்பிடிக்க